fbpx
Scroll to top
  • 1 Wallich Street #31-01 Guoco Tower Singapore 078881

Bugis Xin Yuan Ji Fish Soup

Directory Food & Beverages

Bugis Xin Yuan Ji Fish Soup

#B2-27

Bugis Xin Yuan Ji Fish Soup has established itself as Singapore’s favourite fish soup right in the heart of Bugis.

X